POZNAŃ
Bilety jednorazowe:

Starsze:

"Prostokąty":Ramka wokół biletu:

Pionowe, duże logo MPK:

Pionowe, dwa pola na skasowanie:Pionowe, jedno pole na skasowanie:

Pionowe, jedno pole na skasowanie, hologram:
Pionowe, jedno pole na skasowanie, drukowany rodzaj biletu, hologram:

Poziome, logo MPK i miasta, hologram:Poziome, paski IRISAFE, grubsza litera rodzaju biletu:
Poziome, paski IRISAFE, węższa litera rodzaju biletu, czarny numerator:

Loga MPK i miasta, duży nominał i rodzaj:Logo ZTM, duży nominał i rodzaj:Logo ZTM, literowa strefa ważności:
Logo ZTM kolorowe, literowa strefa ważności:Logo ZTM z gwiazdką, literowa strefa ważności:
Z automatu:
Okolicznościowe i inne:


Bilety okresowe:Karty miejskie:

Wykaz miejscowości
Strona główna